»

Lis
30
2010

Informacja o praktykach zawodowych studentów WSSM.

UWAGA!!!

1. Studentom 3 roku studiów licencjackich przypominamy o obowiązku zaliczenia praktyk jako warunku ukończenia studiów.

2. Praktyki mają trwać minimum 4 tygodnie.

3. Praktyki mogą być realizowane w różnych instytucjach. Zaleca się by odbywać je w instytucjach mających związek z szeroko rozumianym programem studiów.

4. Wykaz przykładowych miejsc, w których można odbywać praktyki znajduje się w Akademickim Biurze Karier, na stronie www.abk.wssm.edu.pl, oraz w gablotach ABK na terenie Uczelni.

Podziel się:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • Print
  • PDF