«

»

Mar
28
2011

Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w II edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich obejmujących następujące zagadnienia:

 • ekoinnowacje,
 • innowacje w sektorze usług,
 • popytowe podejście do tworzenia innowacji,
 • nowe podejście do zamówień publicznych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione między 30 czerwca 2009 a 10 lipca 2011 r. na ocenę minimum dobrą. Pracę może zgłosić jej autor bądź uczelnia –reprezentowana przez promotora pracy.

Przewodniczącą Kapituły Konkursu jest Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości –Pani Bożena Lublińska-Kasprzak. Zgłoszone prace po przejściu etapu oceny formalnej poddane zostaną ocenie merytorycznej przez 2 członków Kapituły. W II edycji Konkursu w szczególności premiowana będzie innowacyjność i oryginalność przedmiotu pracy oraz praktyczne możliwości wdrożenia przedstawionych rozwiązań.

W Konkursie przyznawane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

 • nagroda główna – sprzęt komputerowy o wartości do 3000 zł,
 • wyróżnienie – sprzęt komputerowy o wartości do 1500 zł.

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w październiku 2011 r. Laureaci Konkursu będą mieć również okazję do prezentacji wyników swoich prac na łamach prasy, w Internecie i w trakcie konferencji i spotkań z przedsiębiorcami.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 lipca 2011 r.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

 • 2 płyt CD z nagraną na każdej z nich pracą magisterską w formacie .pdf i .doc,
 • kompletnie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej,
 • potwierdzonej przez uczelnię kopii dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
 • opcjonalnie: innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy magisterskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z pierwszej edycji Konkursu oraz z regulaminem, formularzem oceny formalnej i merytorycznej. Wszystkie materiały są dostępne na: www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86449.asp

Informacje można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21.

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF