«

»

Mar
24
2011

PRACA Z KLIENTEM ZAMIERZAJĄCYM OTWORZYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRACA Z KLIENTEM ZAMIERZAJĄCYM OTWORZYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Określanie kompetencji przedsiębiorczych; Pozyskiwanie środków,
Tworzenie biznesplanu; Podstawy marketingu i makroekonomii)

WARSZAWA, 28 – 29 października 2010 r.
biurowiec „Universal”, Al. Jerozolimskie 44, nocleg: Hotel LOGOS
Czas trwania:
I dzień godz. 10:00-16:30
II dzień godz. 9:00-13:00

WYKŁADOWCAdoświadczony trener, specjalista z zakresu doradztwa zawodowego

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie pracowników do kompleksowej obsługi osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. W czasie szkolenia poruszane będą takie zagadnienia jak:

 • określanie kompetencji przedsiębiorczych u zainteresowanych klientów,
 • rejestracja firmy,
 • pozyskiwanie środków na uruchomienie działalności,
 • przygotowanie biznesplanu w oparciu o istniejącą dokumentację,
 • podstawy marketingu i mikroekonomii.

PROGRAM SZKOLENIA:

   1. Wprowadzenie do tematyki poradnictwa dla kandydatów na przedsiębiorców.

 

   2. Rola doradcy w kontaktach z kandydatami na biznes. Etyka i odpowiedzialność.

 

   3. Własny biznes, czy etat – różnice i podobieństwa.

 

   4. Ustalenie kluczowych umiejętności przedsiębiorcy.

 

   5. Rozpoznanie potencjału kandydata na przedsiębiorcę. Określenie zasobów i deficytów.

 

   6. Symulacje rozmów z kandydatami. Wstępna ocena kandydatów. Określanie kluczowych kompetencji.

 

   7. Narzędzia oceny uzdolnień przedsiębiorczych i ich skuteczność.

 

   8. Ocena pomysłu na biznes. Kryteria oceny. Kalkulacje.

 

   9. Podstawowa wiedza z zakresu rejestracji firmy i zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych.

 

   10. Zatrudnianie pracowników, przyjmowanie stażystów: praktyczne wskazówki.

 

   11. Elementarna wiedza marketingowa. Plan, strategia, promocja.

 

   12. Przygotowanie biznesplanu dla instytucji finansującej otwarcie dział. Gosp. Urząd Pracy, PFRON, projektu EFS z działania 6.2.

 

   13. Ocena biznesplanów.

 

  14. Podsumowanie szkolenia.

Zapewniamy dla uczestników: skrypty, wydruki wniosków o dotację z PUP, PFRON i projektów EFS- działanie 6.2

CENA:

630 zł

   – koszt uczestnictwa w warsztatach (cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, obiad, serwis kawowy w trakcie przerw między wykładami oraz zaświadczenie. Cena bez zakwaterowania).

200 zł

  – koszt zakwaterowania dla osób zainteresowanych(obejmuje nocleg + śniadanie + kolację dla jednej osoby).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
Wyślij faksem – (22) 433 73 56.

TAK / NIE

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………Faks: ……………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………….

Adres, instytucji, NIP: ………………………………………………………………………………………..

Pieczęć firmowa zgłaszającego , podpis zgłaszającego: …………………………………………

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF