«

»

Sty
21
2011

Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim

Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim

PRAKTYKI
Parlament Europejski oferuje różnego rodzaju praktyki w ramach swojego Sekretariatu. Praktyki mają uzupełniać kształcenie zawodowe młodych obywateli oraz przyczyniać się do zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji.

  Ogólne warunki:

 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
 • wiek 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki;
 • solidna znajomość jednego oficjalnego języka UE i dobra znajomość drugiego języka;
 • osoby, które nie odbyły wcześniej żadnych płatnych lub niepłatnych praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w żadnej instytucji unijnej;
 • praktyki mogą być przyznane niewielkiej liczbie obywateli państw trzecich.
  Płatne praktyki:

 1. Stypendia Roberta Schumana, opcja ogólna (głównie ekonomia, prawo, nauki polityczne itp.)
 2. Stypendia Roberta Schumana, opcja dziennikarska
  Kryteria:

 • Dyplom uniwersytecki uzyskany po co najmniej trzech latach studiów;
 • Pisemne referencje od wykładowcy akademickiego lub przełożonego w pracy;

Płatne praktyki trwają pięć miesięcy. Termin składania podań jest upływa 15 października (dla praktyk rozpoczynających się 15 lutego) i 15 maja (dla praktyk rozpoczynających się 15 września).

Każda praktyka ma swoje własne specyficzne kryteria, które można znaleźć w regulacjach. Praktyki niepłatne trwają od jednego do czterech miesięcy. Mogą być częścią kursu uniwersyteckiego lub odbywanego w równorzędnej instytucji lub stanowić staż zawodowy zorganizowany przez organizacje non-profit. Terminy składania podań są stałe: 1 października, 1 lutego, 1 czerwca.

Wizyty studyjne
Wizyty studyjne umożliwiają obywatelom Unii Europejskiej dogłębne badania związane z integracją europejską, zarówno poprzez dostęp do dokumentów znajdujących się w archiwach i bibliotece Parlamentu Europejskiego, jak również poprzez kontakty z członkami Parlamentu i jego specjalistami. Wizyta studyjna może trwać maksymalnie miesiąc.

Kontakt
European Parliament – Traineeship Office
KAD Building, Office 2C007
European Parliament
L- 2929 Luxembourg
Tel.: +352 4300 3697
Fax: +352 43 00 248 82
Email: stages@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF