«

»

Sty
21
2011

Praktyki u niemieckich deputowanych w Bundestagu

Praktyki u niemieckich deputowanych w Bundestagu

Niemiecki Bundestag przyznaje stypendia, umożliwiające odbycie kilkumiesięcznej praktyki w biurach niemieckich posłów. O fundusze mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Dofinansowane działania:
Stypendium parlamentarne oferuje młodym ludziom z 25 krajów możliwość poznania procesów podejmowania decyzji przez niemieckich polityków. Stypendyści odbywają 3,5 miesięczną praktykę w biurach deputowanych Bundestagu w Berlinie. Biorą udział w seminariach, organizowanych przez niemieckie fundacje polityczne. Są objęci programem naukowym, przygotowanym przez trzy berlińskie uniwersytety.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą starać się osoby, angażujące się w życie społeczne, akademickie lub polityczne, spełniające następujące warunki:

  • ukończone studia wyższe
  • posiadanie polskiego obywatelstwa
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
  • wiek do 30. roku życia, w momencie rozpoczęcia programu stypendialnego

Wysokość dofinansowania:
Miesięczne stypendium wynosi 450 euro. Program zapewnia stypendyście bezpłatne zakwaterowanie lub dopłatę w wysokości 250 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży. Ewentualne koszty leczenia również zostaną pokryte przez Bundestag.

Termin składania wniosków:
Najbliższy termin składania wniosków przewidziany jest na pierwszy kwartał 2008 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres:
Ambasada Niemiec w Warszawie
ul. Dąbrowiecka 30
03-932 Warszawa

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.bundestag.de/internat/internat_austausch/ips/info/polen.html

Kontakt:

Ambasada Niemiec w Warszawie
ul. Dąbrowiecka 30
03-932 Warszawa
MA, PL
Tel.: +48 (22) 58 41 700
Fax: +48 (22) 58 41 739
Email:

Podziel się:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • Print
  • PDF