«

»

Sty
21
2011

Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Parlamencie Europejskim

Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Parlamencie Europejskim

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje praktyki umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności.

Praktyki trwają zwykle trzy miesiące, ale mogą być wydłużone do maksymalnie 11 miesięcy. Praktykanci pracują pod bezpośrednim nadzorem prawnika. Badają skargi i/lub przeprowadzają research potrzebny do zbadania wniosku.

Praktykanci nie posiadający żadnego źródła utrzymania mogą ubiegać się o stypendia na trzy miesięce. Stypendia wynoszą 25% podstawowej pensji pracowników kategorii A*6 step 1, z uwzględnieniem dodatku mieszkaniowego. Wnioski praktykantów posiadających źródło utrzymania będą rozpatrywane indywidualnie.

Ubiegający się o praktyki muszą:

  • być obywatelami europejskimi,
  • posiadać dyplom uniwersytecki z zakresu prawa oraz wykazać biegłość w dziedzinie prawa wspólnotowego,
  • posługiwać się przynajmniej dwoma oficjalnymi językami Unii Europejskiej, przy czym niezbędna jest znajomość francuskiego i angielskiego.

Terminy składania podań:
30 kwietnia (dla praktyk zaczynających się 1 września)
31 sierpnia (dla praktyk rozpoczynających się 1 stycznia)

Formularze wniosków można pobrać ze strony podanej poniżej.

Kontakt:

European Ombudsman
1 Ave du Presidčnt Robert Schuman
B.P. 403
France
F-67001 Strasbourg Cedet
Tel.: +33 3 88 17 23 13
Fax: +33 3 88 17 90 62
Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/default.htm

Podziel się:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • Print
  • PDF