«

»

Sty
21
2011

Praktyki w Komisji Europejskiej – Praktyki administracyjne

Praktyki w Komisji Europejskiej – Praktyki administracyjne

Komisja organizuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich.

Praktyki zaczynają się zwykle 1 marca i 1 października każdego roku.

Cele praktyk:

 • dostarczenie stażystom praktycznej wiedzy na temat działania departamentów Komisji;
 • umożliwienie im zdobycia osobistego doświadczenia poprzez kontakty w ramach codziennej pracy;
 • umożliwienie im poszerzenia i praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w czasie studiów.

Praktykanci są w zasadzie wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE lub państw kandydujących, chociaż istnieje możliwość przyjęcia ograniczonej liczby osób spoza tych państw.

Ubiegający się o praktyki powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończony pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego poparty odpowiednim dyplomem przed końcem okresu aplikacji;
 • brak wcześniejszych praktyk w innych unijnych instytucjach;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego;
 • bardzo dobra znajomość drugiego języka Wspólnoty (obywatele państw członkowskich UE).

Praktykanci mogą otrzymać miesięczny grant wysokości 963 euro. Praktykanci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe fundusze.

Aby nadesłać swoje zgłoszenie:

 • wypełnij i wyślij formularz aplikacyjny on-line
 • wyślij swój wypełniony formularz, najlepiej listem poleconym, przed ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

1 września roku poprzedzającego (praktyki marcowe)
1 marca roku w którym odbywaja sie praktyki (praktyki październikowe)

Kontakt:

DG EAC E – Traineeships
DG Education and Culture
European Commission
rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Tel.: +32 2 295 08 20
Fax: +32 2 299 10 18
Email: eac-stages@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF