«

»

Sty
21
2011

Praktyki w Komitecie Regionów

Praktyki w Komitecie Regionów

Każdego roku Komitet Regionów oferuje młodym ludziom możliwość odbycia praktyk, a tym samym zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji europejskiej.

Komitet Regionów oferuje dwa typy praktyk: długoterminowe płatne praktyki („stages”) lub krótkoterminowe niepłatne (”séjours d’étude”).

Praktyki długoterminowe, płatne
Każdego roku Komitet Regionów organizuje pięciomiesięczne praktyki („stages”) dla absolwentów studiów uniwersyteckich. Szkolenia obejmują pracę na rzecz Komitetu Regionów i trwają od 16 lutego do 15 lipca (praktyki wiosenne) i od 16 września do 15 lutego (praktyki jesienne).

Praktyki w Komitecie Regionów mają na celu:

 • uświadomienie celów i problemów związanych z integracją europejską
 • dostarczenie praktycznej wiedzy na temat pracy poszczególnych departamentów COR
 • nabycie praktyki zawodowej
 • wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów lub praktyki zawodowej

Praktykanci są wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE, jednak możliwe jest również przyjęcie ograniczonej liczby kandydatów pochodzących z państw znajdujących się poza UE.

Kandydaci powinni:

 • Posiadać dyplom studiów uniwersyteckich otrzymany po co najmniej trzyletnim okresie studiów lub mieć ukończone co najmniej cztery lata (osiem semestrów ) studiów uniwersyteckich; lub być pracownikami sektora publicznego lub prywatnego, legitymującymi się stopniem uniwersyteckim lub równorzędnym lub zajmować się doradztwem lub planowaniem od co najmniej trzech lat
 • Wykazać się dogłębną znajomością jednego z oficjalnych języków UE i zadowalającą drugiego języka (kandydaci pochodzący z państw członkowskich UE), lub dobrą znajomością jednego języka Wspólnoty (kandydaci spoza UE). Preferowana jest dobra znajomość przynajmniej jednego z języków roboczych Komitetu Regionów (angielskiego lub francuskiego).
 • Powinni mieć nie więcej niż 30 lat. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata limit wiekowy może zostać zniesiony. W tym celu należy zwrócić się z pisemną prośbą do biura praktyk z odpowiednim uzasadnieniem.

Możliwe jest otrzymanie grantu szkoleniowego. Obecnie grant wynosi 1000 euro na miesiąc. Praktykanci, których małżonkowie nie są nigdzie zatrudnieni otrzymają dodatkowe 100 euro.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

Aplikacje należy nadsyłać do 31.03 (praktyki jesienne) lub 30.09 (praktyki wiosenne).

Aplikacje można nadsyłać jedynie poprzez Internet. Formularz aplikacyjny on-line jest dostępny pod adresem:

http://trainee.cor.europa.eu/default.aspx?inst=COR&culture=EN

Praktyki krótkoterminowe, niepłatne
Komitet Regionów oferuje także możliwość odbycia krótkich praktyk („séjours d’étude”) osobom, których działalność zawodowa, akademicka lub naukowa wskazuje na potrzebę zaznajomienia się z pracą i polityką Komitetu Regionów. Zadania wykonywane przez praktykantów zależą od działu do jakiego zostaną przydzieleni; jedne działy są bardziej polityczne, inne zajmują się głównie administracją.

Kandydaci powinni:

 • Albo posiadać dyplom studiów uniwersyteckich lub równorzędnych otrzymany po co najmniej trzyletnim okresie studiów oraz wykazać potrzebę pogłębienia wiedzy dotyczącej Komitetu Regionów dla celów zawodowych, akademickich lub naukowych;
 • Lub być pracownikami administracji na szczeblu krajowym regionalnym lub lokalnym uczestniczącymi w programie wymiany z Komitetem Regionów. Studenci mogą się ubiegać o tego typu praktyki jedynie wtedy, gdy są studentami studiów podyplomowych.
 • Wykazać się dobrą znajomością przynajmniej jednego z języków roboczych Komitetu Regionów (angielskiego lub francuskiego).

Wszystkie wydatki związane z tymi praktykami pokrywa beneficjent. Komitet Regionów nie przyznaje żadnych grantów ani innej pomocy finansowej. Krótkoterminowe praktyki trwają maksymalnie 4 miesiące.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Nie ma stałego terminu.

Kontakt
COR Committee of the Regions – Training office
Rue Belliard 101
B-1040 Brussels
Tel.: (32-2) 282 2211
Fax: (32-2) 282 2325
Email: trainee@cor.eu.int
http://www.cor.europa.eu/en/presentation/contact_us_traineeships.htm
Ms Alvarez

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF