«

»

Sty
21
2011

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej (EU0010000021) Rada Unii Europejskiej / Sekretariat Generalny

Każdego roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje praktyki płatne, praktyki niepłatne oraz praktyki zarezerwowane dla urzędników państwowych.

PRAKTYKI PŁATNE
Każdego roku Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 80 praktyk trwających 5 miesięcy. Praktykant będzie przez pięć miesięcy przypisany do jednego z departamentów Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej

  Kryteria selekcji:

 • Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących
 • Osoby, które ukończyły co najmniej pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego i posiadają stosowny certyfikat
 • W programie nie mogą uczestniczyć urzędnicy państwowi
 • Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.
 • Kandydaci nie korzystający wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych.

Podstawowym kryterium selekcji kandydatów będą ich wyniki osiągnięte podczas studiów.

  Preferowani będą kandydaci, którzy:

 • Ukończyli, lub rozpoczęli studia z zakresu integracji europejskiej
 • Pracujący w instytucji związanej z Unią Europejską

Wysokość grantu wynosi 900 euro na miesiąc.

Aplikacje na rok 2009 przyjmowane sa przez internet. Formularz będzie dostępny online w okresie od 1 czerwca 2008 do 31 sierpnia 2008.

Więcej informacji o praktykach płatnych:
www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1285〈=en&mode=g

PRAKTYKI NIEPŁATNE
Praktyki nie płatne przeznaczone są dla studentów, którzy muszą odbyć praktyki w celu zaliczenia studiów. Praktyki dla studentów trwają od 1 do 5 miesięcy w zależności od wymagań instytucji edukacyjnej studenta.

  Kryteria selekcji:

 • Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących
 • Studenci trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów
 • Legitymujący się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.
 • Nie korzystający wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych

Forumlarz aplikacyjny NIE jest dostępny w internecie. W celu jego pozyskania należy się skontaktować z Biurem Praktyk.

Więcej informacji o praktykach niepłatnych:
www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1286〈=en&mode=g

PRAKTYKI DLA URZĘDNIKÓW
Program przeznaczony jest dla urzędników ministerialnych, osób pracujących w agencjach rządowych lub regionalnych lub korpusu dyplomatycznego państw członkowskich UE i państw kandydujących. Praktyki trwają od 3 do 5 miesięcy. Urzędnicy przyjeżdżający na praktyki są zatrudnieni i opłacani przez swoją krajową administrację.

  Kryteria selekcji:

 • Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących
 • Posiadający dyplom studiów uniwersyteckich lub co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe odpowiadające programowi studiów uniwersyteckich
 • Legitymujący się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.

Forumlarz aplikacyjny NIE jest dostępny w internecie. W celu jego pozyskania należy się skontaktować z Biurem Praktyk.
Więcej informacji o praktykach dla urzędników:
www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1287〈=en&mode=g

Kontakt
General Secretariat of the Council of the European Union
DG AI. Personnel-Administration
Traineeship Office
175 rue de la Loi
B-1048 Brussels
Tel.: +322 285 65 36
Fax: +322 285 84 44
Email: stages@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=321〈=en&mode=g

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF