«

»

Sty
21
2011

Praktyki w Trybunale Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości każdego roku oferuje ograniczoną liczbę praktyk. Praktyki dzielą się na płatne, odbywane w ogólnych działach instytucji, oraz niepłatne, odbywane w gabinetach Członków Trybunału. Celem praktyk jest zapoznanie praktykantów z działalnością Trybunału oraz wykonanie pracy z na jego rzecz.

  Praktykanci powinni:

 • Posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE;
 • Posiadać dyplom uniwersytecki z prawa lub politologii (większe szanse mają abslowenci prawa), w niektórych wypadkach uzupełniony o studia podyplomowe lub odpowiednie doświadczenie zawodowe;
 • Biegle posługiwać się jednym z oficjalnych języków UE i dobrze znać drugi język. Pożądana jest dobra znajomość francuskiego.

Szkolenie odbywane w gabinetach Członków Trybunału, nie jest płatne i trwa maksymalnie sześć miesięcy. Praktykanci będą pracowali przy sprawach, które nie były wcześniej rozpatrywane.
Kandydaci na praktyki powinni przesłać swoje podanie i curriculum vitae bezpośrednio do Członków Trybunału.

Szkolenie w innych działach instytucji jest płatne i trwa maksymalnie pięć miesięcy. Trybunał Sprawiedliwości oferuje stypendia do wysokości 1 115 euro.

  Termin nadsyłania zgłoszeń:

 • 1 października dla praktyk trwających od 1 marca do 31 lipca
 • 1 maja dla praktyk trwających od 1 października do 28 lutego
 • Kontakt
  Court of Justice of the European Communities
  Division du Personnel – Stages
  Palais de la Cour de Justice
  L-2925 Luxembourg
  Tel.: +352 4303 3444
  Fax: +352 43032600
  http://curia.europa.eu/en/index.htm
  Mme Larsson

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF