«

»

Sty
21
2011

Praktyki w UNESCO

Praktyki w UNESCO

UNESCO oferuje studentom, badaczom i pracownikom służby cywilnej możliwość odbycia w swojej centrali nieodpłatnych praktyk trwających od 1 do 4 miesięcy. W zależności od kwalifikacji, praktyki będą się odnosiły do strategicznych działań organizacji lub będą związane ze sprawami administracyjnymi lub technicznymi.

Praktyki mają dostarczyć uczestniczącym doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji oraz uzupełnić wiedzę praktykantów zdobytą podczas studiów. Praktyki to doskonała okazja poznania pracy w środowisku międzynarodowym.

Kryteria:
Kwalifikacje akademickie w danej dziedzinie: odbywanie studiów dyplomowych lub podplomowych, szkołach sekretarialnych (secretariat schools), instytucjach technicznych. W momencie składania aplikacji kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej 3 lata nauki na studiach uniwersyteckich lub instytucjach o rownorzędnych uprawnieniach.

  • Języki: Od osób odbywających praktyki o charakterze sekretariackim lub asystenckim w siedzibie głównej UNESCO wymagana jest doskonała znajomość jednego z dwóch języków roboczych, angielskiego lub francuskiego, a w niektorych przypadkach także dobra znajomość drugiego języka roboczego.
  • Obsługa komputera: umiejętność posługiwania się programami biurowymi (MS Office)
  • Nastawienie: niezbędne są świadomość wielu aspektów wielokulturowości i zaangażowanie w międzynarodową służbę publiczną.

Praktyki nie są płatne, ale UNESCO zapewnia praktykantom ubezpieczenie na wypadek kalectwa lub śmierci, jak również wydatków związanych z wypadkiem lub chorobą.

Zasady aplikowania:
Aplikacja musi być złożona co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki. Aplikacje można składać tylko i wyłącznie poprsez internet. Formularz zgłoszeniowy znajduje sie na stronie:http://stageweb.unesco.org

Kontakt
UNESCO Bureau of Human Resources Management
Training and Career Development Section (HRM/TCD)
UNESCO
7 place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP
Tel.: +33 (0)1 45 68 10 00
Fax: +33 (0)1 45 67 16 90
http://portal.unesco.org/en/ev.php@URL_ID=11716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Podziel się:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • Print
  • PDF