«

»

Sty
21
2011

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Organizacja Narodów Zjednoczonych

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Organizacja Narodów Zjednoczonych

Ten program staży przeznaczony jest dla studentów ostatnich lat studiów i jest dostępny w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka – OHCHR.

    Cele stażu są następujące:

  • zwiększyć znajomość stażysty aktualnych zagadnień dotyczących praw człowieka o znaczeniu międzynarodowym oraz umożliwić mu poznanie pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych a w szczególności OHCHR;
  • dostarczyć OHCHR i mechanizmom dotyczącym praw człowieka stosowanym przez ONZ pomocy i wsparcia ze strony wyróżniających się studentów lub absolwentów.

Stażyści zajmować się będą m.in.: prowadzeniem badań nad zagadnieniami praw człowieka, pisaniem projektów prac i raportów analitycznych, zapewnianiem wsparcia merytorycznego i technicznego podczas zebrań, zapobieganiem tworzenia rezerwy niewykonanych zadań dotyczących działań faktograficznych i współpracy technicznej, wspieraniem innych działań OHCHR.

W programie uczestniczyć mogą studenci ostatnich lat studiów i absolwenci kierunków związanych z pracą ONZ, tzn. prawa międzynarodowego, nauk politycznych, historii, nauk społecznych. Pierwszeństwo będą miały osoby specjalizujące się w prawach człowieka.

Staże ONZ nie przewidują wypłaty wynagrodzeń. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają stażyści. Aplikanci muszą być sponsorowani przez instytucję akademicką, muszą również mieć dobrą znajomość co najmniej dwóch spośród sześciu oficjalnych języków Narodów Zjednoczonych, którymi są: angielski, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski i chiński.

Staż trwa co najmniej trzy miesiące i może być jednorazowo przedłużony o kolejne trzy. Nabór stażystów prowadzony jest dwa razy w roku.

Terminy składania wniosków są następujące: 30 kwietnia na selekcję majowo-czerwcową i 31 października na selekcję listopadowo-grudniową.

Kontakt
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10
Tel.: +41-22 917-9000
http://www.unhchr.ch

Informacje na podstawie portalu eurodesk.pl

Podziel się:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • Print
  • PDF