«

»

Mar
24
2011

Projekt Przedsiębiorczy Naukowiec/Przedsiębiorcza Kobieta Naukowiec.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt Przedsiębiorczy Naukowiec/Przedsiębiorcza Kobieta Naukowiec.
Jest to bezpłatny projekt szkoleniowy, realizowany na terenie województwa łódzkiego przez firmę Otawa Group sp. j., która posiada ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji programów szkoleniowych dla biznesu.
Jego celem jest przekazanie wiedzy związanej zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej typu Spin-off lub Spin-out.

Beneficjenci projektu:

 • Pracownicy/czki państwowych jednostek naukowych
 • Pracownicy/czki naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni woj. łódzkiego,
 • Doktoranci/tki,
 • Absolwenci/tki uczelni (w okresie do 12 miesięcy od ukończenia studiów),
 • Studenci/tki – słuchacze publicznych i niepublicznych szkół wyższych,

Muszą to być osoby zameldowane w woj. łódzkim, które dodatkowo są zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off / spin out.

Szkolenia – bloki tematyczne:

 • Prawno – finansowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 16h,
 • Zarządzanie małą firmą (kształtowanie umiejętności kierowniczych, firma w globalnej gospodarce, strategia rozwojowa firmy i budowa jej konkurencyjności – 16h,
 • Źródła finansowania działalności w tym zewnętrzne finansowanie projektów innowacyjnych i badawczych, fundusze strukturalne – 16h,
 • Tworzenie biznes planu (warsztaty) – 24h,
 • Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów (wynalazków i innowacyjnych technologii, udzielanie licencji, patentowanie, sprzedaż wynalazku) 24h,
 • Promocja firmy za pośrednictwem Internetu – możliwości (strona www, mass-mailing, reklama w Internecie) 16h.
 • e-learningi – każdy uczestnik ma zagwarantowany dostęp do materiałów szkoleniowych, zamieszczonych na stronie projektu, za których pośrednictwem również będzie miał możliwość udoskonalać swoje umiejętności i wiedzę.

Doradztwo indywidualne:
Każdy uczestnik szkoleń ma zagwarantowane 16 godzinne konsultacje indywidualne z doradcą biznesowym i marketingowym. Gwarantuje to nie tylko zdobycie wiedzy „jak wszyscy powinni to robić”, a przede wszystkim „jak Ty masz to robić we własnym przedsiębiorstwie”!

Czas trwania projektu i organizacja zajęć:
W czasie od lipca 2010r. do czerwca 2011 r. uczestnicy szkoleń podzieleni zostaną na 10 grup, liczących od 10 do 15 osób. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie popołudniami i w weekendy, zgodnie z harmonogramem stworzonym na podstawie ankiet zgłoszeniowych.

Jak się zapisać na szkolenie?
Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić ankietę zgłoszeniową dostępną na stronie projektu: www.otawagroup.pl/naukowiec

Ankietę również można pobrać bezpośrednio w biurze projektu, lub otrzymać drogą elektroniczną. Dokumenty zgłoszeniowe wraz z ksero dowodu osobistego proszę przesyłać na:

Na potrzeby projektu stworzono Regulamin Rekrutacji, w którym zapisano zasady uczestnictwa w projekcie jak i doboru uczestników szkoleń. Regulamin dostępny jest na stronie projektu

Dodatkowe działania w projekcie:

 • W 2011 roku odbędzie się konferencja gdzie m.in. zaprezentowane zostaną korzyści płynące z zakładania własnej działalności.
 • W lipcu i sierpniu 2011 odbędzie się 5 spotkań z potencjalnymi inwestorami. Zaproszeni na nie zostaną uczestnicy programu, którzy zaprezentują najciekawsze pomysły na działalność Spin-off ,Spin-out.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:

Łódź ul. Narutowicza 69/1

tel. /fax:42 66 55 406

Kierowniczka Projektu:

Agnieszka Derdzikowska

tel. kom.: 795 152 033

agnieszka.derdzikowska@otawagroup.pl

Rekrutacja uczestników szkoleń:

Monika Rewers

502 749 330

monika.rewers@otawagroup.pl

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF